Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee analüüsi tulemused
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Hea klient

Jõgeva Veevärk
 

Osaühing Jõgeva Veevärk osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osaliselt Jõgeva aleviku haldusterritooriumil alates 01. maist 2010.a.

Meie jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ja tagada heitvee ärajuhtimine reovee puhastusjaama. 

Meie peamiseks ülesandeks on aastate 2010-2013 jooksul ellu viia Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatav projekt „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“. 
Projekti elluviimine võimaldab liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga ka nendel inimestel, kellel see võimalus hetkel puudub.

Jõgeva Veevärk

Uudised

Jõgeva Veevärk
 
21.06.2017
Rasvapüüduri õli vastuvõtmisest
Jõgeva Veevärk
15.06.2017
WC pott pole prügikast
Jõgeva Veevärk
28.04.2017
Komposti pakkumine
Jõgeva Veevärk
28.04.2017
Veekäitlusoperaatori kutseõpe
 
Teata näidud
Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk