J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Uudised
J�geva Veev�rk
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Uudised

J�geva Veev�rk
 

Hanketeade "Jõgeva linna veeprojekti teise järgu projekteerimistööd"

23.05.2011

HANKETEADE

2010. aastal koostati Jõgeva Veevärk OÜ poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus Jõgeva linna veemajandusprojekti elluviimise jätkamiseks. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 20.01.2011 otsusega tunnistati antud rahastamistaotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus nõuetele vastavaks ja osaühingule Jõgeva Veevärk eraldatakse projekti elluviimiseks rahalised vahendid. Seoses sellega kutsub Jõgeva Veevärk OÜ Teid tegema pakkumust Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimistööde teostamiseks.

Hanke nimetus: Jõgeva linna veeprojekti teise järgu projekteerimistööd

Hankemenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused;

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev: 15.06.2011;

Tööde kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2011;

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind;

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev: 27.05.2011, kell 16:00. Huvitatud isikutele väljastatakse eelneva kirjaliku avalduse alusel avalduse laekumisest kolme (3) tööpäeva jooksul Hankedokumentide saamiseks vajalikud kasutajatunnus ja parool. Avaldus esitada kas e-posti või kirja teel. Hankedokumentide saamiseks edastatakse huvitatud isikutele kasutajatunnus ja parool, mille abil saab Jõgeva Veevärk OÜ koduleheküljelt aadressiga www.jvv.ee alla laadida hankedokumendid. Hankedokumendid väljastatakse tasuta;

Selgituste küsimise tähtpäev: Pakkujal on õigus saada selgitusi hanke ja Hankedokumentide kohta kuni 27.05.2011, kell 16.30;

Pakkumuste esitamise tähtaeg: Pakkujad peavad pakkumused esitama aadressil Jõgeva Veevärk OÜ, Toominga tn 34, 48303 Jõgeva mitte hiljem kui 30.05.2011, kell 11.00 (täpsem informatsioon Hankedokumentides);

Hanke eest vastutav isik ja Hankedokumentide väljastaja:

Maiken Mölder
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga tn 34
48303 Jõgeva
Tel: +372 772 2720, +372 5302 6913
E-post: maiken.molder@jvv.ee

 « Tagasi
J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk