J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Uudised
J�geva Veev�rk
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Uudised

J�geva Veev�rk
 

Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijatele

24.08.2012

Teade                                           

 
Lähtudes Monopolidele hinnapiirangu kehtestamise seadusest ja Konkurentsiameti 21.08.2012 otsusest nr 9.1-3/12-017 kehtestab Jõgeva Veevärk OÜ alates 01.10.2012
alljärgnevad veeteenuse hinnad:
 
Jõgeva linnas                                                   hind käibemaksuta                                  hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest                                                 0,98 €/m3                                                  1,18 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja                                        1,30 €/m3                                                  1,56 €/m3
puhastamise eest
 
Vee-ettevõtjale Kuremaa ENVEKO AS
Tasu reovee ärajuhtimise ja                                        1,13 €/m3                                                  1,36 €/m3
puhastamise eest
 
Põhiteenusega seotud lisateenuste hinnad:
 
 
hind käibe-maksuta
hind käibe-maksuga
kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
7,50€
9,00€
veemõõtja plommimine ( mitme veemõõtja plommimisel ühel korral lisandub iga järgneva veemõõtja plommimisel 10 % hinnale juurde)
5,17€
6,20€
kinnistu veeühenduse sulgemine või avamine veemõõdusõlmest või maakraani kaudu või siibrikaevust
15,83€
19,00€
veemõõtja vahetuse ja plommimise komplekshind (kliendi soovil)
15,97€
19,16€
tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks ja detailplaneeringuks
15,97€
19,16€
projekti ja detailplaneeringu kooskõlastamine
15,97€
19,16€
näidu kontrollimise tasu (veearvesti näidu teatamata jätmisel)
3,84€
4,61€
 
 

toimub Jõgeva Kultuurimaja kammersaalis teabetund,
kus JVV juhatus annab selgitusi kehtestatud veehinna ja kavandatud investeeringute kohta.

 

 

12.september 2012.a kell 17:30


« Tagasi
J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk