Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee näidu teatamine
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Liitumistaotlus
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
Jõgeva Veevärk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
Jõgeva Veevärk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2016
Jõgeva Veevärk Teenuslepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Ilmunud kliendilehed
Jõgeva Veevärk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Liitumistaotlus

Jõgeva Veevärk
 
1. Liituva kinnistu aadress
Linn/Asula*
Tänav*
Maja*
2. Kinnistu omanik/valdaja
Eesnimi/Firma nimi*
Perekonnanimi*
Isikukood/Registrikood*
Linn/Asula*
Tänav*
Maja
Korter
Kontakttelefon*
E-post
3. Hoonestus
Hoone
Korruste arv
4. Liitumine
 
5. Veekasutus
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
tulekustutusvesi (liitrit/sek.)
vajalik vabasurve (baari)
6. Reovee ärajuhtimine
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
sademetevesi (jah/ei)
pind, millelt juhitakse ära sademetevett (m2)
7. Reovee reostusnäitajad
BHT 7(mg/l)
Hõljuvained (mg/l)
Üldlämmastik (mg/l)
Üldfosfor (mg/l)
Fenoolid (mg/l)
Naftaproduktid (mg/l)
Sulfaadid (mg/l)
Rasvad (mg/l)
*reovee reostusnäitajad esitatakse, kui tegemist on mitteelukondliku veetarbimisega (tööstus, teenindus)
8. Planeeritav liitumisaeg
Aasta
Kuu
9. Soovitav liitumispunkti asukoht
Kinnistu piiril
Mujal (täpsustada)Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk