J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2018
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2018

J�geva Veev�rk
 

Lähtudes Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest ja Konkurentsiameti 30.05.2018 otsusest nr 9-3/2018-002 kehtestab Jõgeva Veevärk OÜ alates 01.07.2018 alljärgnevad veeteenuse hinnad:

Jõgeva linnas hind
käibemaksuta
hind
käibemaksuga

Tasu võetud vee eest
 
1,18 €/m3 1,416 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
 

2,04 €/m3

2,448 €/m3
Kokku 3,22 €/m3 3,864 €/m3

 

Vee-ettevõtjale
Kuremaa ENVEKO AS
hind
käibemaksuta
hind
käibemaksuga

Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
 

1,54 €/m3
 
1,848 €/m3

 

Konkurentsiameti otsus 30.05.2018

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk