Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee näidu teatamine
Jõgeva Veevärk Liitumistaotlus
Jõgeva Veevärk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
Jõgeva Veevärk Liitumislepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2016
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Teenuslepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Ilmunud kliendilehed
Jõgeva Veevärk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2016

Jõgeva Veevärk
 

Lähtudes Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest ja Konkurentsiameti 18.04.2016 otsusest nr 9.1-3/16-006 kehtestab Jõgeva Veevärk OÜ alates 01.07.2016 alljärgnevad veeteenuse hinnad:

Jõgeva linnas hind
käibemaksuta
hind
käibemaksuga

Tasu võetud vee eest
 
1,02 €/m3 1,224 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
 

1,65 €/m3

1,98 €/m3

 

Vee-ettevõtjale
Kuremaa ENVEKO AS
hind
käibemaksuta
hind
käibemaksuga

Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
 

1,38 €/m3
 
1,656 €/m3

 

Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk