J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
J�geva Veev�rk
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika

J�geva Veev�rk
 

Jõgeva Veevärk OÜ ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika on
kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.12.2015 otsusega nr 9.1-7/15-017 ja kinnitatud
Jõgeva Veevärk OÜ juhatuse liikme 10.12.2015 käskkirjaga nr 266.

Osaühing Jõgeva Veevärk liitumistasu arvutamise metoodika
Konkurentsiameti otsus 15-017

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk