J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

J�geva Veev�rk
 
Veeteenuse hinnad

Jõgeva linn 

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,18

1,416

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,04

2,448


Jõgeva alevik

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,11

1,332

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,33

2,796


Saduküla, Kurista, Kuremaa, Laiuse, Laiusevälja, Raaduvere, Vilina, Kassinurme, Painküla, Metsakatsejaam,Vaimastvere, Siimusti, Kärde

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,18

1,416

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,04

2,448

Torma, Sadala, Kantküla, Vaiatu, Tõikvere, Rääbise

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,18

1,416

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,04

2,448

 

Konkurentsiameti otsus 30.05.2018

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk