J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Kuumaveeboileri kaitsklapi tilkumine
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks

J�geva Veev�rk
 

Jõgeva Veevärk OÜ juhatuse liikme 21.06.2010 käskkiri nr 43 "Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks ja veearvesti paigaldamiseks "

Infoks: arvestid on Veevärgi omand, konsoolid arvestite nõuetekohaseks paigaldamiseks tuleb osta ja on meie kontoris saadaval. Küsi tel 7722720

Koostööpartnerid veemõõdusõlmede ehitamiseks ja veearvestite paigaldamiseks:

SanJaan OÜ  58 502 122  Jaan Lindpere

Q-E Grupp OÜ  51 49 905  Jaak Aaman

FIE Jargo Mägi  53 401 711  Jargo Mägi

Torutäht OÜ  51 36 627  Toivo Tähtjärv

JVV tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk