Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 19.06.2024 (kolmapäeval) kell 09:30 – 12:30 elektrikatkestus:  Pumpla Vilina küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Vilina kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Jõgeva linnas, Rohu tänaval toimuvate avariitöödega on 14.06.2024 (reedel) Rohu ja Tähe tn kinnistutel veekatkestus kell  16.00-18.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Samal ajavahemikul võib esineda veesurve kõikumisi Kivi tn 2 ja Kivi tn 3 kinnistutel.

Kui pärast avariitööde teostamist esineb kõrvalekaldeid vee kvaliteedis, palume meile sellest teada anda info@jvv.ee

Korteriühistutel palume teavitada korteriomanikke.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Sadala pumplas toimuvate remonditöödega on 14.06.2024 (reedel) Sadala kinnistutel veekatkestus kell  09.30-12.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Torma pumpla peakilbi eletririkkega puudub hetkel  (06.06.2024, neljapäeval) Torma kinnistutel vesi. Elektrilevi on rikkest teavitatud ja nende tehnik tegeleb probleemiga.

Jälgime olukorda, vajadusel paigaldame elektrikatkestuse ajaks Torma veepumplasse generaatori, mis taastab aleviku veevarustuse.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 03.06.2024 (esmaspäeval) kell 09:45 – 14:45 elektrikatkestus:  Kärde pumbajaam Kärde küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Kärde pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Kärde kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses veeavariiga on 28.05.2024 (teisipäeval) Siimusti, Põllu tn kinnistutel veekatkestus kell  16.30-19.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Teistel Siimusti kinnistutel võib samal ajavahemikul esineda veesurve langust.

Palume korteriühistul teavitada korteriomanikke.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Jõgeva, Rohu tn 2 veeavariiga on 24.05.2024 (reedel) Jõgeva, Rohu tn 2 kinnistul veekatkestus kell  14.00-17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Palume korteriühistul teavitada korteriomanikke.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 23.05.2024 (neljapäeval)

kell 10:00 – 12:00 elektrikatkestus: Petkuse pumbajaam Laiuse alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Laiuse puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Jõgeva Veevärk paigaldab elektrikatkestuse ajaks Laiuse veepumplasse generaatori, kuid aeg-ajalt võib antud ajavahemikus esineda siiski veesurve kõikumisi.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 20.05.2024 (esmaspäeval) kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Pargi pumbamaja Rääbise küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Rääbise pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Rääbise kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 17.05.2024 (reedel) kell 09:45 – 14:45 elektrikatkestus: Kärde pumbajaam Kärde küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Kärde pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Kärde kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ