Lugupeetud veetarbija

Seoses Jõgeva, Rohu tn 2 veeavariiga on 24.05.2024 (reedel) Jõgeva, Rohu tn 2 kinnistul veekatkestus kell  14.00-17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Palume korteriühistul teavitada korteriomanikke.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 23.05.2024 (neljapäeval)

kell 10:00 – 12:00 elektrikatkestus: Petkuse pumbajaam Laiuse alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Laiuse puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Jõgeva Veevärk paigaldab elektrikatkestuse ajaks Laiuse veepumplasse generaatori, kuid aeg-ajalt võib antud ajavahemikus esineda siiski veesurve kõikumisi.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 20.05.2024 (esmaspäeval) kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Pargi pumbamaja Rääbise küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Rääbise pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Rääbise kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 17.05.2024 (reedel) kell 09:45 – 14:45 elektrikatkestus: Kärde pumbajaam Kärde küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Kärde pumbajaama puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Kärde kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 16.05.2024 (neljapäeval)

kell 09:30 – 15:00 elektrikatkestus: Vaimastvere keskus 15a Vaimastvere küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Pumbamaja-Vaimastvere pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Jõgeva Veevärk paigaldab elektrikatkestuse ajaks Vaimastvere veepumplasse generaatori, kuid aeg-ajalt võib antud ajavahemikus esineda siiski veesurve kõikumisi.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 13.05.2024 (esmaspäeval)

  1. kell 09:45 – 15:00 elektrikatkestus: Muru tänav 2 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.
  2. kell 09:45 – 15:00 elektrikatkestus:  RVP-1 Jõgeva alevik JÕGEVAMAA; Reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.
  3. kell 09:45 – 15:00 elektrikatkestus: Linnumetsa tänav 28 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel.
  4. kell 09:45 – 15:00 elektrikatkestus: Mihkel Pilli haru 1 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.
  5. kell 09:45 – 15:00 elektrikatkestus: Linnumetsa tänav 28 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Jõgeva Veevärk paigaldab katkestuse ajaks Jõgeva aleviku veepumplasse generaatori, kuid aeg-ajalt võib antud ajavahemikus esineda siiski veesurve kõikumisi.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 10.05.2024

  1. Kell 13:00 – 15:00 elektrikatkestus: Suur tänav 11a Sadala alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; biopuhasti, Sadala reoveejaama pumplas ja sellega seotud kinnistutel.
  2. Kell 13:00 – 15:00 elektrikatkestus: Kesk tänav 2 Sadala alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Pumbajaam, Sadala puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Elektrilevi elektrikatkestusest tulenevalt puudub antud ajavahemikus Sadalas ka vesi.

Kortermajadel palume katkestusest teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses Metsakatsejaama pumplas toimuvate avariitöödega on 08.05.2024 (kolmapäeval) Metsakatsejaama kinnistutel veekatkestus kell  09.00-14.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Kuna Siimusti piirkonna veelekke asukoht on endiselt teadmata, siis 02.05.2024 alates kella 22.00-st kuni 03.05.2024 kella 02.00-ni teostatakse Siimusti piirkonnas lekkeotsinguid.

Sellega seoses võib antud ajavahemikus (neljapäeva öösel vastu reedet) esineda Siimusti kinnistutel lühiajalisi veekatkestusi kella 22.00-st kuni kella 02.00-ni või kuni tööde teostamiseni.

Samuti võib esineda veesurve kõikumisi.

Korteriühistutel palume teavitada korteriomanikke.

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ
Vabandame ebamugavuste pärast,
Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient!

30.04.2024 on JVV OÜ kontor avatud 08.00-12.00.

01.05.2024 oleme suletud.

Näite saab edastada automaatvastaja ja JVV kodulehe kaudu.

Töötab ka avariitelefon 53037565.

Jõgeva Veevärk OÜ