Hea klient!

2024. aastal on neli lühendatud tööpäeva: Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, võidupühale eelnev päev, jõululaupäevale eelnev päev ja uuele aastale eelnev päev.

Seoses lühendatud tööpäevaga 23.02.2024 on Jõgeva Veevärk OÜ kontor avatud 8-11.00 ja Jäätmejaam 10-15.00.

Kaunist Vabariigi aastapäeva soovides

Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Kärde külas, Mältoni kinnistu juures on 12.02.2024 (esmaspäeval) veekatkestus:

Kärde küla kinnistutel kell 14.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

 

Seoses veelekke otsinguga võib Kärde külas 06.02.2024 (teisipäeval) esineda ajutisi veekatkestusi.

Tööde kestus on kella 14.30-st kuni 17.00-ni või kuni tööde teostamiseni.

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Jõgeva linnas, Jõe tänaval on suur veeleke. Lekkest põhjustatud avariitöödega seoses on 02.02.2024 (reedel) Jõgeval, Jõe tänava kinnistutel veekatkestus kell  9.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

 

Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas võib kogu linnas esineda 31.01.2024 (kolmapäeval) veesurve langust (just korrusmajade kõrgematel korrustel) ja ajutisi veekatkestusi.

Kaevetöid teostab Merelen OÜ. Avariitööde kestus on kella 10.00-st kuni 17.00-ni või kuni tööde teostamiseni.

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas, Kirsi tn 30 kinnistu juures võib esineda 25.01.2024 (neljapäeval) veekatkestusi:

Jõgeva linn, Kirsi tänav 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 kinnistutel kell 10.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ


Hea klient

Kuremaal on veekatkestus, mis on tingitud tänastest (18.01.2024) korduvatest elektrikatkestustest Kuremaa pumplas.
Probleem laheneb peale vooluühenduse stabiliseerumist.

Lugupidamisega
Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veetarbija

Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas, Aia tn 52 kinnistu juures võib esineda 16.01.2024 (teisipäeval) veekatkestusi:

Jõgeva linn, Aia tänav 52 ja Jõgeva linn, Tellissaare tn 1 kinnistutel kell 9.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient

Seoses suure külmalainega palume kinnistuomanikel üle vaadata ja vajadusel lisasoojustada oma kinnistute veesõlmed. Juba on olnud esimesed kinnistupealsed veesõlmede ja -torude külmumised ning torude lõhkemised.

Veemõõdusõlme ruumis peab olema tagatud sisetemperatuur vahemikus + 5ºC kuni +40 ºC, normaalne niiskusrežiim ja valgustatus.

Vastavalt teenuslepingu tüüptingimuste punktile 6.1.9.  tuleb veearvesti külmumisel vee-ettevõtjat koheselt teavitada. Vee-ettevõte asendab kinnistule uue veearvesti mõistliku aja jooksul kliendi kulul.

Lugupidamisega,

Jõgeva Veevärk OÜ

Hea tarbija

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Muru tänav 2 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Mihkel Pilli haru 1 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: RVP-1 Jõgeva alevik JÕGEVAMAA; reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus:  Kärde pumbajaam Kärde küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Kärde pumbajaamas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Linnumetsa tänav 28 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Jõgeva RVP-2-Linnumetsa pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus:  Vaimastvere biotiigid Vaimastvere küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Biopuhasti pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Linnumetsa tänav 28 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; Puurkaev-pumpla, Jõgeva PKP-1-Linnumetsa pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Vaimastvere keskus 15a Vaimastvere küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Pumbamaja-Vaimastvere PKP pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Kurista keskus 15b Kurista küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Kurista pumbajaam Kurista PKP pumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus:  Kurista ülepumpla Kurista küla Jõgeva vald Jõgeva maakond; reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel.

Lugupidamisega,

Jõgeva Veevärk OÜ