Elektrilevi elektrikatkestus Painkülas reedel, 05.07.2024. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub Painküla kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Lugupeetud veetarbija

Seoses Elektrilevi elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 05.07.2024 (reedel) 11:15 – 15:00 elektrikatkestus: Pumpla Painküla Jõgeva vald Jõgeva maakond; Pumpla, Painküla puurkaev-pumplas ja sellega seotud kinnistutel. Elektrikatkestusest tulenevalt puudub kõigil Painküla kinnistutel antud ajavahemikus ka vesi.

Voolukatkestuse põhjuseks on Elektrilevi poolsed elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja/või ehitustööd.

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ