KLIENDILE

Teenusleping

Teenuslepingu sõlmimine

Vee- ja/või kanalisatsiooniteenuse tarbimiseks tuleb sõlmida teenusleping (tüüptingimused) ja PIIRITLUSAKT.

(saab sõlmida kontoris või ka e-posti teel digitaalselt allkirjastades)

Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada:

1) isikut tõendav dokument;

2) kinnistusraamatu väljavõte;

3) volitatud isikul volikiri (kui ei ole kinnistu omanik)

Teenuslepingu lõpetamine

Teenuslepingu lõpetamiseks on vajalik kinnistuomaniku avaldus. Avaldust on võimalik esitada meili teel info@jvv.ee või Jõgeva Veevärk OÜ kontoris, Toominga tn 34, Jõgeva linn.

Kontorisse kohale tulles palume kliendil kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida e-posti teel (info@jvv.ee) või telefonil 772 2720.

Kontor on avatud:

E-N 8.00-12.00, 12.30-17.00
R     8.00-12.00, 12.30-14.30

Telefon: 772 2720
e-post: info@jvv.ee