Muudatus veevarustuse ja/või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu tüüptingimustes

Hea klient

Alates 15.11.2023 ajakohastasime Jõgeva Veevärk OÜ veevarustuse ja/või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu tüüptingimusi.

Sellega seoses uuendasime tüüptingimuste punkti 5.1. (uuendatud on viide ÜVVKS seadusele vastavalt alates 01.07.2023 kehtima hakanud ÜVVKS seadusele).

Samuti eemaldasime tüüptingimuste punkti 5.7., mis nägi ette, et juhul, kui kliendi poolt tasumisele kuuluva arve summa on väiksem kui 3,20 eurot, siis vee-ettevõtja kliendile arvet ei väljasta ning tasumisele kuuluv summa lisatakse järgmiste perioodide arvele ja arve esitatakse kliendile kui summa on vähemalt 3,20 eurot. Alates üldtingimuste muutmisest esitatakse ning kuuluvad tasumisele kõik arved summast olenemata.
Muid muudatusi klientide jaoks seoses üldtingimuste muutmisega ei kaasne.

Lugupidamisega,

Jõgeva Veevärk OÜ