J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee analüüsi tulemused
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Hea klient

J�geva Veev�rk
 

Jõgeva linna jäätmejaam on avatud
23. veebruaril kella 10:00-15:00 ja
24. veebruaril SULETUD

Jõgeva Veevärk OÜ on avatud
23.veebruaril kella 8:00-11:00.

Osaühing Jõgeva Veevärk osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osaliselt Jõgeva aleviku haldusterritooriumil alates 01. maist 2010.a.

Meie jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ja tagada heitvee ärajuhtimine reovee puhastusjaama. 

Meie peamiseks ülesandeks on aastate 2010-2013 jooksul ellu viia Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatav projekt „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“. 
Projekti elluviimine võimaldab liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga ka nendel inimestel, kellel see võimalus hetkel puudub.

J�geva Veev�rk

Uudised

J�geva Veev�rk
 
21.06.2017
Rasvapüüduri õli vastuvõtmisest
J�geva Veev�rk
15.06.2017
WC pott pole prügikast
J�geva Veev�rk
28.04.2017
Komposti pakkumine
J�geva Veev�rk
28.04.2017
Veekäitlusoperaatori kutseõpe
 
Teata n�idud
J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk