Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee analüüsi tulemused
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Hea klient

Jõgeva Veevärk
 

Osaühing Jõgeva Veevärk osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osaliselt Jõgeva aleviku haldusterritooriumil alates 01. maist 2010.a.

Meie jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ja tagada heitvee ärajuhtimine reovee puhastusjaama. 

Meie peamiseks ülesandeks on aastate 2010-2013 jooksul ellu viia Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatav projekt „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“. 
Projekti elluviimine võimaldab liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga ka nendel inimestel, kellel see võimalus hetkel puudub.

Jõgeva Veevärk

Uudised

Jõgeva Veevärk
 
23.03.2017
Veeavarii 23.03.17
Jõgeva Veevärk
08.02.2017
Pakane võib tekitada veetorudele tõsiseid kahjustusi
Jõgeva Veevärk
17.11.2016
EVEL: Eesti lapsed vajavad paremat keskkonnaharidust
Jõgeva Veevärk
10.11.2016
EVEL: praegu on õige aeg oma veetorude soojapidavust kontrollida
 
Teata näidud
Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk