Entries by diana

Lühendatud tööpäev 23.02.2024.

Hea klient! 2024. aastal on neli lühendatud tööpäeva: Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, võidupühale eelnev päev, jõululaupäevale eelnev päev ja uuele aastale eelnev päev. Seoses lühendatud tööpäevaga 23.02.2024 on Jõgeva Veevärk OÜ kontor avatud 8-11.00 ja Jäätmejaam 10-15.00. Kaunist Vabariigi aastapäeva soovides Jõgeva Veevärk OÜ

,

02.02.2024 TEOSTATAKSE AVARIITÖID JÕGEVAL, Jõe tänaval.

Lugupeetud veetarbija Jõgeva linnas, Jõe tänaval on suur veeleke. Lekkest põhjustatud avariitöödega seoses on 02.02.2024 (reedel) Jõgeval, Jõe tänava kinnistutel veekatkestus kell  9.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni. Vabandame ebamugavuste pärast! Lugupidamisega, Jõgeva Veevärk OÜ

Seoses avariitöödega võib 31.01.2024 esineda Jõgeva linnas veesurve langust ja -katkestusi.

Lugupeetud veetarbija   Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas võib kogu linnas esineda 31.01.2024 (kolmapäeval) veesurve langust (just korrusmajade kõrgematel korrustel) ja ajutisi veekatkestusi. Kaevetöid teostab Merelen OÜ. Avariitööde kestus on kella 10.00-st kuni 17.00-ni või kuni tööde teostamiseni.   Vabandame ebamugavuste pärast! Lugupidamisega, Jõgeva Veevärk OÜ

25.01.2024 TEOSTATAKSE AVARIITÖID JÕGEVAL, KIRSI TÄNAV 30 KINNISTU JUURES.

Lugupeetud veetarbija Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas, Kirsi tn 30 kinnistu juures võib esineda 25.01.2024 (neljapäeval) veekatkestusi: Jõgeva linn, Kirsi tänav 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 kinnistutel kell 10.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni. Vabandame ebamugavuste pärast! Lugupidamisega, Jõgeva Veevärk OÜ

Kuremaal on voolu kõikumisest tingitud veekatkestus.

 Hea klient Kuremaal on veekatkestus, mis on tingitud tänastest (18.01.2024) korduvatest elektrikatkestustest Kuremaa pumplas. Probleem laheneb peale vooluühenduse stabiliseerumist. Lugupidamisega Jõgeva Veevärk OÜ

16.01.2024 TEOSTATAKSE AVARIITÖID JÕGEVAL, AIA TÄNAV 52 KINNISTU JUURES.

Lugupeetud veetarbija Seoses veelekkest põhjustatud avariitöödega Jõgeva linnas, Aia tn 52 kinnistu juures võib esineda 16.01.2024 (teisipäeval) veekatkestusi: Jõgeva linn, Aia tänav 52 ja Jõgeva linn, Tellissaare tn 1 kinnistutel kell 9.00 kuni 17.00 või kuni avariitööde teostamiseni. Vabandame ebamugavuste pärast! Lugupidamisega, Jõgeva Veevärk OÜ

Seoses suure külmalainega palume kinnistuomanikel üle vaadata ja vajadusel lisasoojustada kinnistute veesõlmed.

Hea klient Seoses suure külmalainega palume kinnistuomanikel üle vaadata ja vajadusel lisasoojustada oma kinnistute veesõlmed. Juba on olnud esimesed kinnistupealsed veesõlmede ja -torude külmumised ning torude lõhkemised. Veemõõdusõlme ruumis peab olema tagatud sisetemperatuur vahemikus + 5ºC kuni +40 ºC, normaalne niiskusrežiim ja valgustatus. Vastavalt teenuslepingu tüüptingimuste punktile 6.1.9.  tuleb veearvesti külmumisel vee-ettevõtjat koheselt teavitada. Vee-ettevõte […]

ELEKTRILEVI ELEKTRIKATKESTUSEST TULENEVAD VEEKATKESTUSED 08.01.2024

Hea tarbija Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Muru tänav 2 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond; reoveepumplas ja sellega seotud kinnistutel. Seoses elektrivõrgu plaaniliste hooldus- ja/või ehitustöödega toimub ajavahemikul 08.01.2024 kell 10:30 – 14:30 elektrikatkestus: Mihkel Pilli haru 1 Jõgeva alevik Jõgeva vald Jõgeva maakond pumplas […]