Elektririkkest tulenev veekatkestus Tormas 06.06.2024.

Lugupeetud veetarbija

Seoses Torma pumpla peakilbi eletririkkega puudub hetkel  (06.06.2024, neljapäeval) Torma kinnistutel vesi. Elektrilevi on rikkest teavitatud ja nende tehnik tegeleb probleemiga.

Jälgime olukorda, vajadusel paigaldame elektrikatkestuse ajaks Torma veepumplasse generaatori, mis taastab aleviku veevarustuse.

Kortermajadel palume teavitada korteriomanikke.

 

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ